Catholic Society|Cymdeithas Gatholig

  • About
  • Committee

We are the Catholic Society of Bangor. We meet every Thursday for mass at 6:30 and evening meal plus event at 7:30 at the Catholic Chaplaincy. Join our Facebook group for more details!

|Mae'r Gymdeithas Gatholig yn gyfle i bobl o wahanol wledydd ddod at ei gilydd o dan fantell un ffydd. Rwyf wedi cael llu o brofiadau da gydag aelodau'r Gymdeithas trwy gymryd rhan mewn digwyddiadau difyr a hefyd drwy chwarae cerddoriaeth am mai dyna ydw i wrth fy modd yn ei wneud. Roeddwn i angen cymdeithas gynnes a chroesawgar yn fy mywyd prifysgol, a llwyddais i gael hynny.