Brass Band|Band Pres

  • About
  • Committee

Band University Brass Band (or BUBB for short) was started 6 years ago and is aimed at brass players of any level who want to make music and enjoy themselves. The band is student ran and prides itself on its work with the local community. In 2015/2016 we won the Student Union’s Community Award for our outstanding contribution to the local community! We do this by playing in concerts, raising money through busking and so forth.

We meet every Wednesday at 6pm – 8pm in Powis Hall, and Sundays 2pm – 4pm in the PJ Hall.

This is a fantastic band of varying skill levels and yet we can still play some quality music! |

Ffurfiwyd Band Pres Prifysgol Bangor (BUBB) 6 mlynedd yn ôl ac mae wedi'i anelu at unrhyw un sy'n chwarae offeryn pres ar unrhyw lefel sydd eisiau chwarae cerddoriaeth a mwynhau eu hunain. Mae'r band yn cael ei redeg gan fyfyrwyr ac yn ymfalchïo yn ei waith gyda'r gymuned leol. Yn 2015/2016 gwnaethom ennill Gwobr Gymunedol Undeb y Myfyrwyr am ein cyfraniad eithriadol i'r gymuned leol! Rydym yn gwneud hynny trwy gynnal cyngherddau, codi arian trwy fysgio ac yn y blaen.

Byddwn yn cwrdd bob nos Fercher am 6pm – 8pm yn Neuadd Powis, ac ar ddydd Sul 2pm – 4pm yn Neuadd PJ.

Mae hwn yn fand rhagorol sy'n cynnwys gwahanol lefelau o sgil ond rydym yn dal i allu chwarae cerddoriaeth o ansawdd!