Birding|Aderyn

  • About
  • Committee

The Bangor University Birding & Wildlife Society offers student birders and wildlife watchers the chance to visit some of the best locations in Wales for wildlife, improve ID skills, meet with local experts for guided trips and management of sites through fieldwork. Links to the British Trust for Ornithology, RSPB and Bangor Bird Group mean that trips, talks and research opportunities are also possible. The society runs a regular moth trap and will be running trips for Lekking Black Grouse, land watches for cetaceans, BioBlitzs and WeBS counts | Mae Cymdeithas Adara a Bywyd Gwyllt Prifysgol Bangor yn cynnig y cyfle i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn adara a gwylio bywyd gwyllt ymweld â rhai o'r lleoliadau gorau yng Nghymru o ran bywyd gwyllt, gwella sgiliau adnabod, cwrdd ag arbenigwyr lleol a fydd yn tywys teithiau a rheoli safleoedd trwy waith maes. Mae gennym gysylltiadau â'r British Trust for Ornithology, y RSPB a Grwp Adara Bangor sy'n golygu bod digonedd o gyfleoedd am wibdeithiau, sgyrsiau a chyfleoedd ymchwil. Mae’r gymdeithas yn cynnal trapiau gwyfynod rheolaidd a theithiau i wylio Grugieir Duon a morfilod, a chyfrifon BioBlitzs a  WeBS.