Biological|Bioleg

  • About
  • Committee

Bangor University Biological Society is for anyone who has an interest in Biological sciences and wants to learn more about new research or a career in the biological field. 
We hope to further encourage an interest in new and different fields of Biology through weekly talks, fun trips,and plenty of social events. 

Biology is a wonderful all-encompassing life science covering everything from zoology, conservation, microbiology, botany, and even psychology and we try to include all aspects within our talks and activites; so if you're interested come along to our Thursday talks or drop us a message to find out more. 

 

Mae Cymdeithas Fiolegol Prifysgol Bangor yn addas i unrhyw un sydd â diddordeb yn y gwyddorau biolegol ac sydd eisiau dysgu mwy am ymchwil newydd neu yrfa yn y maes biolegol. 
Gobeithiwn annog diddordeb ymhellach ym meysydd bioleg newydd a gwahanol trwy sgyrsiau wythnosol, teithiau, a digon o ddigwyddiadau cymdeithasol. 

Mae bioleg yn wyddor bywyd hollgynhwysol a gwych sy'n cynnwys popeth ym maes swoleg, cadwraeth, microbioleg, botaneg, a hyd yn oed seicoleg ac rydym yn ceisio cynnwys pob agwedd yn ein sgyrsiau a'n gweithgareddau; felly os oes gennych ddiddordeb, dewch i'n sgyrsiau ar ddydd Iau neu gyrrwch neges atom i ddysgu mwy.