Biological|Bioleg

  • About
  • Committee

Bangor University Biological Society, for anyone who has an interest in Biological sciences and their applications.
We hope to further encourage an interest in Biology through regular talks and trips, as well as plenty of social events. 

Biology is a wonderful all-encompassing MULTI-discipline from the atomic to the global in scale, encompassing Microbes, Plants and Animals, we try to include all aspects of this in talks and activities so come a long or drop us a message if your interested. |

Cymdeithas Fiolegol Prifysgol Bangor, ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb yn y gwyddorau biolegol a'u cymhwysiad.

Gobeithiwn annog diddordeb pellach mewn Bioleg trwy gynnal sgyrsiau a gwibdeithiau rheolaidd a digonedd o nosweithiau cymdeithasol.

Mae Bioleg yn ddisgyblaeth aml-weddog o'r atomig i'r byd-eang, ac yn cynnwys microbau, planhigion ac anifeiliaid. Byddwn yn ceisio cynnwys pob agwedd ar hynny yn ein sgyrsiau a gweithgareddau felly dewch draw neu anfonwch neges atom os oes gennych ddiddordeb.