BEDS (English Drama)|BEDS û Cymdeithas Ddrama Saesneg Bangor

  • About
  • Committee

We're a society that practices in professional theatre creation, and training in proffesional methods of theatre and film acting and theatre production. We put on a minimum of six shows per year, with several other productions in several locations in northern Wales. 

We perform shows from several playwrights, and we also have a writers group that writes short plays, as well as full length shows that we also perform. We take on board anyone that has any interest in Theatre. Techies, writers, actors, musicians, designers, photographers - We are a society dedicated to all aspects of theatre production and film acting. |

Rydym yn gymdeithas sy'n creu cynyrchiadau theatrig proffesiynol, ac yn darparu hyfforddiant mewn sgiliau proffesiynol actio theatr a ffilm a chynhyrchiad theatr. Byddwn yn llwyfannu o leiaf chwe sioe'r flwyddyn, gyda sawl cynhyrchiad pellach mewn lleoliadau gwahanol yng Ngogledd Cymru. 

Rydym yn perfformio sioeau gan nifer o ddramodwyr, ac mae gennym hefyd grwp i ddramodwyr ysgrifennu dramâu byrion, yn ogystal â sioeau hir y byddwn hefyd yn eu perfformio.

Rydym yn croesawu unrhyw un sydd â diddordeb yn y Theatr. Technegwyr, dramodwyr, actorion, cerddorion, dylunwyr, ffotograffwyr - Rydym yn gymdeithas sy'n ymroddedig i bob agwedd ar gynhyrchu theatrig ac actio ffilm.