Bangladeshi Bangorians Society | Cymdeithas Myfyrwyr Bangledeshi

  • About
  • Committee

Bangor University Bangladeshi Student invites you to explore Bangladesh through celebration of different cultural & religious festivals. Society works to unite all Bangladeshi students and interested individuals who would like to enjoy their time travelling, watching Bangla movies, painting, singing, dancing and just to chill and relax. Society works closely to assist members in their personal and academic issues to release stress and enjoy Bangor as wonderful experience.  Together we aim to break ice and make your time in Bangor homelier.|Mae Cymdeithas Myfyrwyr Bangladesh Prifysgol Bangor yn eich gwahodd i ddod i nabod Bangladesh trwy ddathlu gwahanol wyliau diwylliannol. Mae'r gymdeithas yn gweithio i uno myfyrwyr o Fangladesh ac unrhyw un arall sydd â diddordeb trwy dreulio amser yn teithio, gwylio ffilmiau Bangla, paentio, canu, dawnsio a mwynhau hamdden y gwmnïaeth. Mae'r gymdeithas yn gweithio'n agos i gynorthwyo'r aelodau ag unrhyw broblemau personol ac academaidd ac i'w helpu i ymlacio a mwynhau profiad gwych ym Mangor.  Rydym yn bwriadu torri'r ia a gwneud eich cyfnod ym Mangor yn un mwy cartrefol.