Power Lifting and Weight Lifting|codi Pwysau a codi pwer

  • About
  • Committee

We are a group of Powerlifters interested in the three Powerlifts (Squat, Bench and Deadlift). Our aim is to improve form, technique and overall strength in a supportive and positive environment with like-minded people. Whether you are a beginner, competitor in the sport or just someone who wants to lift with a friend and enjoy your gym session, our club is open to all. |Rydym yn grwp o Godwyr Pwysau sy'n gwneud tri math o godi pwysau (Swat, Mainc a'r Deadlift).  Ein hamcan yw gwella medrusrwydd, techneg a chryfder cyffredinol mewn amgylchedd cefnogol a chadarnhaol gyda phobl o'r un anian. P'un ai eich bod yn ddechreuwr, yn cystadlu yn y gamp neu jest yn rhywun sydd eisiau codi pwysau gyda chyfaill a mwynhau eich sesiwn yn y gampfa, mae ein clwb yn agored i bawb.