Dodgeball

  • About
  • Committee

Welcome to Bangor University Dodgeball Club!

We're Bangor University's Dodgeball Club and we love to throw things! If you're like us and love to throw things or just enjoy Ben Stiller movies then this is the club for you.

Everyone is encouraged to give our club a try, regardless of whether you're an international pro or a complete beginner. The game is easy to pick up with a number of core members who are more than happy to teach you the basics.

We also have qualified Dodgeball coaches here to support and guide you within the Dodgeball world.

Every couple of weeks we encourage other clubs to join us for mini tournaments to find the best of the best.

We ask that you wear appropriate clothing to our sessions, whatever you don't mind getting sweaty in. For example; shorts, leggings, trackies, t-shirts, vests.

Our sessions run every:

  • Friday from 18:00 until 20:00 in Gym 1 at Normal Site.
  • Sunday from 14:30 until 16:30 in Hall 2 at Canolfan Brailsford.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Croeso i clwb dodgeball Prifysgol Bangor!

Rydym ni clwb dodgeball Prifysgol Bangor a rydym yn caru taflu pethau! Os ydych chi fel ni a chi’n caru taflu pethau hefyd neu chi’n mwynhau ffilmau Ben Stiller, dyma’r clwb am chi.

Rydym ni’n annog pobl i geisio ein clwb ni, ni waeth os ydych chi’n dechreuwr neu chwaraewr proffesiynol. Mae’n hawdd dysgu dodgeball ac ein aelodau’n hapus i helpu chi dysgu.

Gennym ni hyfforddwrau dodgeball i helpu cefnogi ac arweini chi yn y byd o dodgeball.

Bob ychydig o wythnosau rydym yn annog clwbau erall i ymuno a ni ar gyfer twrnamaint, er mwyn i ni dod o hyd y chwaraewrau gorau.

Gofynnwn i chi wisgo dillad priodol i'n sesiynau, beth bynnag nad oes ots gennych fynd yn chwyslyd mewn. Er enghraifft; siorts, coesau, tracies, crysau-t, festiau.

Mae ein sesiynau yn rhedeg bob:

  • Dydd Gwener rhwng 18:00 a 20:00 yng Nghampfa 1 yn y Safle Arferol.
  • Dydd Sul o 14:30 tan 16:30 yn Neuadd 2 yng Nghanolfan Brailsford.