Windsurfing|Hwylfryddio

  • About
  • Committee

We welcome all range of abilities, and hold weekly sessions (weather permitting) at Colwyn Bay with all kit provided We go on regular trips to events all across the country with all different university's Come along and join us... | Rydym yn croesawu pob gallu ac yn cynnal sesiynau wythnosol (os yw'r tywydd yn caniatáu) ym Mae Colwyn. Darperir yr holl gyfarpar a byddwn yn mynd ar deithiau rheolaidd i ddigwyddiadau ar draws y wlad gyda gwahanol brifysgolion.