Ultimate Frisbee|Ffrisbi Eithafol

  • About
  • Committee

Ultimate Frisbee – the greatest sport you’ve (probably) never tried! Think American football crossed with Netball, and you’re not far off. A sport very easy to pick up, all you need to play is a disc, so you’ll never be far away from a game or chance to practice; and with a rapidly growing community across the country you’ll never be short of people to play with. A combination of mixed and gender specific teams plus the game’s inclusive spirit makes for a very enjoyable sport. We train 2 times a week, compete most Wednesdays at BUCS and regularly attend tournaments all over the UK as well as compete in various divisions, so there is plenty of opportunities to compete at this high intensity sport, but also loads opportunities for good socialising, and unforgettable night’s out! If you are interested in joining come along to one of our training sessions and see what we're all about!  | Ffrisbi Eithafol - y gamp fwyaf anhygoel rydych chi (mwy na thebyg) heb roi cynnig arni!

Meddyliwch am Bêl-droed Americanaidd ynghyd â Phêl-rwyd, a dydych chi ddim yn bell ohoni. Mae'n gamp hawdd ei dysgu, y cyfan sydd ei angen arnoch yw disg, fyddwch chi byth y bell o gêm neu gyfle i ymarfer; a gyda chymuned o chwaraewyr sy'n tyfu'n gyflym ar draws y wlad fyddwch chi byth yn fyr o gyd-chwaraewyr.

Mae gennym gyfuniad o dimau cymysg a phenodol i gender yn ogystal ag ysbryd cynhwysol sy'n ei wneud yn gamp hynod o bleserus.

Rydym yn ymarfer 2 gwaith yr wythnos, yn cystadlu ar ddyddiau Mercher yn BUCS ac yn mynd yn rheolaidd i bencampwriaethau ar draws y DU i gystadlu mewn gwahanol adrannau, felly mae digonedd o gyfleoedd i gystadlu yn y gamp ddwys hon, ond hefyd nifer o gyfleoedd cymdeithasu rhagorol gyda nosweithiau allan anfarwol!

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno dewch i un o'n sesiynau ymarfer i weld!