Triathlon|Threiathlon

  • About
  • Committee

Triathlon is the fastest growing sport right now and it is a great way to get fit and healthy, the club is open to all abilities. Whatever your fitness level come and have a go and more importantly have fun! We also do duathlons, aquathlons, running races, cycling sportives and swimming races. We take part in parkrun every saturday helping the local community! If we cant run we will still be there volunteering. Even if you dont fancy all 3 you can still get major benefits from our club :)  | Triathlon yw'r gamp sydd ar fwyaf o dwf ar hyn o bryd ac mae'n ffordd wych i gael yn ffit ac iach; mae'r clwb yn agored i bob lefel gallu. Beth bynnag yw eich lefel ffitrwydd dewch i roi cynnig arni ac yn bwysicaf oll i gael hwyl! Rydym hefyd yn cymryd rhan mewn deuathlon, aquathlon, cystadlaethau beicio a rasys nofio. Rydym yn cymryd rhan mewn ras yn y parc bob dydd Sadwrn i helpu'r gymuned leol! Os na allwn redeg byddwn dal yno'n gwirfoddoli. Hyd yn oed os nad ydych ffansi gwneud y 3 camp gallwch gael budd mawr o'n clwb :)