Triathlon|Threiathlon

  • About
  • Committee

Triathlon is the fastest growing sport right now and it is a great way to get fit and healthy, the club is open to all abilities. Whatever your fitness level come and have a go and more importantly have fun! We take part in all sorts of multisports events, and love visiting our local parkruns! Even if you dont fancy all 3 you can still get major benefits from our club :) 

Triathlon yw'r gamp sy'n tyfu gyflymaf ar hyn o bryd ac mae'n ffordd wych o ddod yn heini ac yn iach, mae'r clwb yn agored i bob gallu. Beth bynnag yw eich lefel ffitrwydd dewch i roi cynnig arni ac yn bwysicach fyth, cewch hwyl! Rydyn ni'n cymryd rhan mewn pob math o ddigwyddiadau aml-chwaraeon, ac wrth ein bodd yn ymweld â'n parciau lleol! Hyd yn oed os nad ydych chi'n ffansio'r 3 gallwch chi gael buddion mawr o'n clwb o hyd :)