Trampoline|Trampolin

  • About
  • Committee

We are a relaxed and fun club dedicated to learning skills on the trampoline! Whether you are a seasoned competitor, have done some crazy stunts on a garden trampoline, or are completely new to the sport, there is a place for you at our club. We are lucky to have three 6x4 mm trampolines and one 6x6mm trampoline which fulfil the needs of all our bouncers. We also compete at a number of competitions throughout the year, at which all skill levels are welcome. So if you want to join in or have a go, just let us know.

| Rydym yn glwb hamddenol a hwyliog sy'n ymroddedig i ddysgu sgiliau ar y trampolîn! P'un ai eich bod yn gystadleuwr profiadol, wedi gwneud campau anhygoel ar drampolîn yn yr ardd neu eich bod yn gwbl newydd i'r gamp, mae yna le i chi yn ein clwb. Rydym yn ddigon ffodus i fod â thri thrampolîn 6x4m ac un 6x6m sy'n darparu ar gyfer anghenion yr holl fownswyr. Rydym hefyd yn cystadlu mewn nifer o gystadlaethau dros y flwyddyn ac mae croeso i bob lefel gallu. Felly os ydych am ymuno a rhoi cynnig arni gadewch i ni wybod.