Table Tennis|Tennis Bwrdd

  • About
  • Committee

Table tennis is a great way to increase your hand eye coordination and reaction time. We welcome players of all skill level. Don’t worry if you’re a complete beginner we will teach you the necessary elements to make you into a pro player in no time! If you just want to play for fun, that’s not a problem our committee will attend to your needs. Our sessions mainly consist of drills and friendly games on Friday nights and Sunday afternoons. Join our facebook page for more information, just search Bangor University Table Tennis Club.  | croesawu chwaraewyr o bob lefel sgil. Felly peidiwch â phoeni os ydych yn ddechreuwr llwyr - byddwn yn dysgu'r elfennau angenrheidiol i'ch troi chi'n chwaraewr proffesiynol mewn dim! Os ydych dim ond eisiau chwarae am hwyl, dim problem, gall ein pwyllgor drefnu at eich anghenion. Mae ein sesiynau'n bennaf yn cynnwys driliau a gemau cyfeillgar ar nosweithiau Gwener a phrynhawniau Sul. Ymunwch â’n tudalen Facebook i gael mwy o wybodaeth; chwiliwch am Bangor University Table Tennis Club.