Swimming|Nofio

  • About
  • Committee

Bangor University Swimming Club welcomes competitive and casual swimmers, with free training up to four times a week. Our swimmers compete at BUCS Short and Long Course Championships, the annual Varsity showdown, and various other events throughout the year. Unfortunately, we don't offer a learn-to-swim programme; new members would be expected to swim a continuous 50 metres, unaided, and tread water for 2 minutes. Casual swimmers looking to compete can join our development squad and gain experience. We are a very friendly club, hosting a variety of socials throughout the year, and look forward to welcoming new members in September. |Mae Clwb Nofio Prifysgol Bangor yn croesawu nofwyr cystadleuol a hamdden, gyda hyfforddiant am ddim hyd at 4 gwaith yr wythnos. Mae ein nofwyr yn cystadlu ym Mhencampwriaethau Cwrs Byr a Hir BUCS, y Bencampwriaeth Ryng-golegol flynyddol, a gwahanol ddigwyddiadau eraill dros y flwyddyn. Yn anffodus, nid oes gennym raglen dysgu nofio; bydd disgwyl i aelodau newydd allu nofio 50 metr heb gymorth a throedio dwr am 2 funud. Gall nofwyr hamdden sy'n gobeithio cystadlu ymuno â'n sgwad datblygu ac ennill profiad. Rydym yn glwb cyfeillgar iawn, yn cynnal amrywiaeth o nosweithiau cymdeithasol drwy gydol y flwyddyn ac yn edrych ymlaen at groesawu aelodau newydd.