Sub Aqua|Nofio Tanfor

  • About
  • Committee

Whether you already dive or want to learn, we can help you with getting to grips beneath the Welsh waves, with many courses available from open water to dive master along with many other specialties through our PADI dive center. If you want to progress your skills, we accept any previous certification with any agency, and run regular dives exploring the immense marine life that inhabits our coastline. On the off days that the sea is un-diveable, we make use of the inland sites dotted around the country to always guarantee you a dive, despite the weather being against us. | P'un ai eich bod yn plymio eisoes neu eisiau dysgu, gallwn eich helpu chi i deimlo'n gyfforddus o dan donau Cymru, gydag amryw o gyrsiau ar gael am ddim o 'ddwr agored' i 'feistr plymio' ynghyd a nifer o arbenigeddau eraill trwy ein canolfan blymio PADI. Os ydych eisiau gwella eich sgiliau, byddwn yn derbyn unrhyw ardystiad blaenorol gydag unrhyw asiantaeth; rydym yn cynnal sesiynau plymio rheolaidd ac yn gweld yr amrywiaeth enfawr o fywyd môr sy'n byw o gwmpas ein harfordir. Ar y dyddiau achlysurol hynny pan na fydd modd plymio yn y môr, byddwn yn defnyddio safleoedd ar y tir mawr i sicrhau eich bod yn plymio hyd yn oed pan fo'r tywydd yn ein herbyn.