Squash|Sboncen

  • About
  • Committee

Hi everyone and welcome to Bangor University's Squash Club! Squash has been known to be one of the best sports to improve fitness, so if you like to get your heart racing then you've come to the right place. We accommodate for all members whether you are a complete beginner or a county level player. This year our courts at Brailsford have been re-done and we have the backing of Squash Wales to help provide expert coaching to our members as we hope to find keen players for our men's and women's BUCS teams. We have plenty of socials and fundraising events throughout the year so that you all can really experience the whole variety of university life. Hope to see you all at our stall in freshers week. Happy Squashing! | Helo bawb, a chroeso i Glwb Sboncen Prifysgol Bangor! Mae'n hysbys fod sboncen yn un o'r campau gorau i wella ffitrwydd, felly os ydych yn mwynhau cael eich calon i rasio rydych yn y lle iawn. Rydym yn darparu ar gyfer ein holl aelodau, bônt yn ddechreuwyr llwyr neu'n chwaraewyr ar lefel sir. Mae ein cyrtiau yng Nghanolfan Brailsford wedi cael eu hadnewyddu ac mae gennym gefnogaeth Sboncen Cymru sy'n helpu i gynnig hyfforddiant arbenigol felly rydym yn gobeithio dod o hyd i chwaraewyr brwdfrydig ar gyfer ein timau dynion a merched BUCS. Byddwn yn cynnal nosweithiau cymdeithasol a digwyddiadau codi arian trwy gydol y flwyddyn a fydd yn cyfoethogi eich bywyd prifysgol. Gobeithio eich gweld yn rhoi cynnig arni! Sboncen Amdani!