Snowsports|Chwaraeon Eira

  • About
  • Committee

We are Bangor Snow, the only Ski and Snowboard club at Bangor University. We compete at dry slope, indoor snowdomes and at the European Alps around the year against other universities, both in race and freestyle events. We train every other week at an indoor snow dome to progress our skills and technique. We are all about having fun and by hosting an epic ski trips to the Alps per academic year, we try to inspire more and more people to join our ever growing club. Come join the fun!

Make sure you like and follow us @bangorsnow on facebook and instagram. We hold a weekly social at rascals on wednesdays so make sure you come say hi!

Snow Love xox 

To access our shop, please click here

| Ni yw clwb Eira Bangor, yr unig Glwb Sgïo ac eirafyrddio ym Mhrifysgol Bangor. Rydym yn cystadlu ar lethrau sych, dan do ac yn yr Alpau drwy gydol y flwyddyn yn erbyn prifysgolion eraill, mewn digwyddiadau rasio a dull rhydd. Byddwn yn ymarfer bob yn ail wythnos dan do i ddatblygu ein sgiliau a thechneg. Ein hethos yw cael hwyl ac wrth gynnal dwy daith sgïo i'r Alpau pob blwyddyn rydym yn ceisio ysbrydoli mwy a mwy o bobl i ymaelodi â chlwb sydd ar dwf. Ymunwch yn yr hwyl!

To access our shop, please click here