Rugby Union (Women)|Rygbi Uneb merched

  • About
  • Committee

Welcome to Bangor University Women's Rugby club, women’s rugby is a game like no other. It is a sport for anybody who wants to play and is willing to push themselves. It is about confidence and contact, pride and performance. Each new season brings fresh challenges, but we always love the thrill of a challenge. Joining rugby is a great way to improve your fitness and meet new people at the same time. So if you fancy giving rugby a go we are a welcoming and friendly bunch and we cater to all abilities so everybody, from beginner to expert, is welcome. | Croeso i Glwb Rygbi Merched Prifysgol Bangor - mae rygbi merched yn gêm nad oes ei thebyg. Mae’n gamp i unrhyw un sydd eisiau chwarae ac sy'n barod i wthio eu hunain. Mae ynglyn â hyder a chyswllt, balchder a pherfformiad. Daw pob tymor newydd â heriau ffres, ond byddwn bob amser wrth ein bodd â gwefr yr her. Mae ymuno â rygbi yn ffordd wych o wella eich ffitrwydd a chwrdd â phobl newydd ar yr un pryd. Felly os oes gennych awydd rhoi cynnig ar rygbi rydym yn griw croesawgar a chyfeillgar ac yn darparu ar gyfer pob lefel gallu; mae croeso i bawb o ddechreuwyr i arbenigwyr.