Rugby Union (Men)|Rygbi Uneb dynion

  • About
  • Committee

Bangor University Men’s Rugby Union is one of the university’s oldest and most followed clubs, consisting of a large group of members ranging in ability, but all dedicated to competing for a place to represent Bangor University in our two teams. With our 1st Team and 2nd Team competing in the Northern 2A and Northern 6A leagues respectively, we have the perfect platform to test and develop players from all backgrounds. Furthermore, our strengths are shown further off the field with a great social aspect and lots to add to your university experience!  | Mae Clwb Rygbi'r Undeb Dynion Prifysgol Bangor yn un o glybiau hynaf a mwyaf poblogaidd y brifysgol ac yn cynnwys grwp mawr o chwaraewyr sy'n amrywio o ran lefel gallu, ond gyda phawb yn cystadlu am le i gynrychioli Prifysgol Bangor yn ein dau dîm. Gyda'n tîm cyntaf a'n hail dîm yn cystadlu yng nghynghreiriau 2A a 6A y Gogledd, mae gennym lwyfan delfrydol i ddatblygu chwaraewyr o bob cefndir. Ymhellach, mae ein cryfderau yn amlwg oddi ar y cae gydag agwedd gymdeithasol ragorol a digonedd i'w ychwanegu at eich profiad prifysgol!