Rugby League|Rygbi Gynghrair

  • About
  • Committee

A community team supporting each other as a group of individuals coming together with similar interests of playing the great sport. Supports and accepts players of all abilities and cultures to be the best they can be both on the field and off it. Bangor Rugby league dedicated to building personality and character in players and bringing the best out of them. We take the sport seriously with a promotion this year and aiming even higher for coming season which comes from hard work and dedication to weekly training with an experienced coach . We are a great sport team / social team and even better friend group. | Rydym yn dîm cymunedol sy'n cefnogi ein gilydd fel grwp o unigolion yn dod ynghyd gyda'r un diddordeb o gymryd rhan yn y gamp wych hon. Rydym yn cefnogi ac yn derbyn chwaraewyr o bob gallu a diwylliant i fod y gorau y gallant ar y cae ac oddi arno. Mae Rygbi'r Gynghrair Bangor yn ymroddedig i ddatblygu personoliaeth a chymeriad mewn chwaraewyr a dod â'r gorau allan ohonynt. Rydym o ddifrif am y gamp a newydd ennill dyrchafiad. Byddwn yn anelu hyd yn oed yn uwch yn y tymor i ddod trwy waith caled ac ymroddiad i hyfforddiant wythnosol gyda hyfforddwr profiadol. Rydym yn dîm chwaraeon / cymdeithasol rhagorol ac yn grwp clos o ffrindiau.