Rowing|Rhwyfo

  • About
  • Committee

Established in 1901, Bangor University Boat Club (BUBC) is the oldest sports club in the Athletics Union at Bangor University.

BUBC currently has over 40 members, comprising both men’s and women’s novice and senior squads. Each squad trains six times a week: a mixture of land training (gym and rowing machines) and water training. Land training takes place at the University’s gym Canolfan Brailsford and water training is at Llyn Padarn in Llanberis, at the foot of Mount Snowdon. The club has enjoyed a number of successes this season, including a gold medal for novice women and a bronze medal for senior men at the BUCS indoors championships in Lancaster. We also produced wins at a variety of races around the country, including Evesham, Runcorn and Northwich.

|Sefydlwyd Clwb Cychod Prifysgol Bangor (BUBC) yn 1901, ac mae'n un o glybiau chwaraeon hynaf yr Undeb Athletau ym Mhrifysgol Bangor.

Mae gan y clwb dros 40 o aelodau ar hyn o bryd, sy'n cynnwys sgwadiau nofis ac uwch i ddynion a merched. Mae pob sgwad yn hyfforddi chwe gwaith yr wythnos: cymysgedd o hyfforddiant dan do (campfa a pheiriannau rhwyfo) ac ar y dwr. Mae'r hyfforddiant dan do yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Brailsford y Brifysgol a'r hyfforddiant dwr ar Lyn Padarn, Llanberis, wrth droed yr Wyddfa.

Mae'r clwb wedi mwynhau nifer o lwyddiannau tymor diwethaf, yn cynnwys medal aur i dîm nofis y merched a medal efydd i dîm uwch y dynion ym mhencampwriaethau dan do Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS) yn Lancaster. Gwnaethom hefyd ennill amryw o rasys mewn gwahanol fannau, yn cynnwys yn Evesham, Runcorn a Northwich.

P'un ai eich bod yn rhwyfwr profiadol neu'n gyfan gwbl newydd i'r gamp, mae Clwb Cychod Prifysgol Bangor yn cynnig y cyfle i gystadlu mewn rasys ar draws y wlad. Mae mynyddoedd Eryri yn cynnig y gefnlen berffaith i'n sesiynau dwr wrth i'n criwiau ymarfer â'i gilydd ar Lyn Padarn yn Llanberis. Mae'r hyfforddiant dan do yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Brailsford y Brifysgol ac ar safle'r Normal ac yn cynnwys ergs (ein hoff beiriannau rhwyfo), codi pwysau ac ymarfer cylchdro. Os ydych eisiau cymryd rhan mewn camp wirioneddol heriol, darganfod eithafoedd na wyddoch y gallech erioed eu cyrraedd, yna pam na wnewch chi roi cynnig ar rwyfo?