Equestrian|Marchogaeth

  • About
  • Committee

Our club is open to people of all riding abilities with many opportunities throughout the year to get involved! Whether it’s weekly lessons, volunteering for RDA or competing in one of our teams, we have a wide range of activities available. Bangor Equestrian is a friendly, welcoming club who love to socialise with each other whether it’s in the pub or having a movie night so there really is something for everyone. Even if you’ve never ridden before we would love for you to join us and give it a go at one of our taster sessions or hacks! | Mae ein clwb yn agored i bobl o bob gallu marchogaeth ac mae nifer o gyfleoedd drwy gydol y flwyddyn i gymryd rhan! Rydym yn cynnal ystod eang o weithgareddau, yn amrywio o wirfoddoli gyda Marchogaeth i'r Anabl at gystadlu gydag un o'n timau. Mae Marchogaeth Bangor yn glwb cyfeillgar, croesawgar sydd wrth ein bodd yn cymdeithasu â'n gilydd p'un ai bod hynny yn y dafarn neu'n cynnal noson ffilmiau, felly mae rhywbeth at ddant pawb. Hyd yn oed os nad ydych erioed wedi marchogaeth o'r blaen, byddem wrth ein bodd pe baech yn ymuno â ni a rhoi cynnig arni ar un o'n sesiynau blasu neu sesiynau hacio!