Quidditch|Quidditch

  • About
  • Committee

Quidditch is a mixed gender, full contact sport that caters to any athletic level from novice to professional. Placing top 5 in our regional rankings Bangor are a well established team in the community and we're always looking for more members to help excel to the next level. Our aim this year is to qualify for the European Cup which would take our team to Belgium to play against other top teams from around Europe. There are many opportunities at Bangor Quidditch Club so come and be part of one of the fastest growing sports of our time! | Mae Quidditch yn gamp gyswllt llawn i'r ddau ryw sy'n cynnig rhywbeth i bawb o bob lefel athletaidd, o'r newyddian llwyr i'r athletwr profiadol. Rydym yn y 5 uchaf yn ein rhanbarth ac mae tîm Bangor wedi hen sefydlu yn y gymuned, ac rydym bob amser yn chwilio am fwy o aelodau i'n helpu i godi i'r lefel nesaf. Ein nod eleni yw llwyddo i ennill lle yng Nghwpan Ewrop a fyddai'n mynd â'n tîm i Wlad Belg i chwarae yn erbyn timau eraill o fri o bob rhan o Ewrop. Mae yna lawer o gyfleoedd yng Nghlwb Quidditch Bangor felly dewch draw a bod yn rhan o un o'r campau sy'n tyfu cyflymaf ar hyn o bryd!