Paintballing|Peli paent

  • About
  • Committee

Bangor University Paintball Society(BUPS) is a fun and social environment, on and off the playing field. We meet up every week to have a themed social. We also head over to the paintball field the first Saturday of every month to play many different themed games throughout the day. | Mae Cymdeithas Peli Paent Bangor yn glwb llawn hwyl, ar y cae chwarae ac oddi arno. Rydym yn cyfarfod yn wythnosol i gynnal noson gymdeithasol â thema iddi. Byddwn hefyd yn mynd i'r cae peli paent ar ddydd Sadwrn cyntaf bob mis i chwarae amrywiaeth o gemau â gwahanol themau drwy'r dydd.