Octopush|Octopush

  • About
  • Committee

Octopush is the most fun and fast-paced sport you will have ever played. It requires a range of skills such as breath-holding, puck control, stamina, and pushing yourself to your own limits. Most importantly, as none of our players can hold their breath forever, we rely on passing to each other in order to keep possession of the puck, and so it requires excellent teamwork skills. Here at Octopush, our overall goal is to have fun and enjoy ourselves, while not focusing heavily on winning. Therefore, our club is a great way to enjoy sport or get into sport.  | Octopush yw'r gamp fwyaf difyr a chyflym y byddwch erioed wedi'i chwarae. Mae'n gofyn am ystod o sgiliau fel dal eich gwynt, rheoli pyc, stamina a gwthio eich hun i'ch terfyn. Yn bwysicaf oll, gan nad oes yr un o'n chwaraewyr yn gallu dal eu gwynt am byth, rydym y dibynnu ar basio i'n gilydd er mwyn cadw meddiant o'r pyc, ac felly mae angen sgiliau tîm rhagorol. Yma yn Octopush, ein nod yw cael hwyl a mwynhau ei hunain, heb ganolbwyntio'n ormodol ar ennill. Felly mae ein clwb yn ffordd wych o fwynhau chwaraeon neu ddechrau ar chwaraeon.