Netball|Pel-rwydd

  • About
  • Committee

Bangor University Netball Club consists of three teams. Our first and second teams compete in the BUCS league on a Wednesday, whilst our third team competes in the NWWNL on a Monday night. We train three times a week and these training sessions consists of a coach-led training, fitness sessions and player-coach training. Alongside playing Netball, we also love to meet up socially whether it be a big night out or a girls night in with a takeaway! We will have a stall at serendipity so make sure you come over and say hello! :) 

Please access our Netball Shop here!!!

| Mae Clwb Pêl-rwyd Prifysgol Bangor yn cynnwys tri thîm. Mae ein tîm cyntaf a'r ail dîm yn cystadlu yng nghynghrair BUCS ar ddydd Mercher, tra bod ein trydydd tîm yn cystadlu yn y NWWNL ar nosweithiau Llun. Rydym yn ymarfer tair gwaith yr wythnos ac mae'r sesiynau ymarfer hyn yn cynnwys ymarfer dan arweiniad hyfforddwr a sesiynau ffitrwydd ac ymarfer dan hyfforddiant chwaraewyr.

Ynghyd â Phêl-rwyd, rydym hefyd wrth ein bodd yn cyfarfod yn gymdeithasol, boed hynny am noson fawr neu noson i mewn gyda'r merched yn cael pryd parod.