Mountaineering (BUMS)|Mynydda Dringo

  • About
  • Committee

BUMS is the best way to get into climbing, and if you're already a climber - the best way to find a someone to get out with. There's nothing better to do with your time than climbing, and if you're living in a place like Bangor, it's offensive not to give it a try.  | Clwb Dringo Prifysgol Bangor (BUMS) yw'r ffordd orau i ddechrau dringo, ac os ydych eisoes yn ddringwr, y ffordd orau i ganfod partner dringo. Does dim byd gwell i wneud â'ch amser na dringo, ac os ydych yn byw yn rhywle fel Bangor, mae'n bechod peidio rhoi cynnig arno.