Mountain Walking (UMWC)|Cerdded Mynydda

  • About
  • Committee

  The Bangor University Mountain Walking club provides the opportunity for students of all abilities, physical fitness and experience to explore Snowdonia National Park on a weekly basis. There is a walk every weekend with regular opportunities besides to do night walks, wild camps and even walk further afield, for example trips to South Snowdonia and weekends away to other national parks. Aside from this we have regular socials, participating in gear nights, pub quizzes, film nights and other indoor pursuits. We ask only for a £4 contribution for the bus for every regular walk with costs for other activities varying. In addition, for every walk but the first, a pair of ankle supporting walking boots are required and no denim is allowed. | Mae Clwb Mynydda Prifysgol Bangor yn cynnig y cyfle i fyfyrwyr o bob lefel gallu, ffitrwydd corfforol a phrofiad fynd i grwydro ym Mharc Cenedlaethol Eryri'n wythnosol. Trefnir tro bob wythnos ynghyd â chyfleoedd rheolaidd i fyd ar droeon liw nos, gwersylla yn y gwyllt a mynd i fynydda ymhellach i ffwrdd, er enghraifft teithiau i Dde Eryri a phenwythnosau i ffwrdd i barciau cenedlaethol eraill. Ar wahân i hynny rydym yn trefnu nosweithiau cymdeithasol rheolaidd, nosweithiau cyfarpar, cwisiau tafarn, nosweithiau ffilm a gweithgareddau dan do eraill. Byddwn yn gofyn am ddim ond £4 o gyfraniad at y bws ar ein troeon arferol; mae costau gweithgareddau eraill yn amrywio. Ac eithrio'r tro cyntaf, gofynnir i chi wisgo sgidiau cerdded sy'n diogelu'r ffêr ac ni chaniateir denim.