Lacrosse|Lacrosse

  • About
  • Committee

Welcome to Bangor Univeristy Lacrosse! Our club consists of a men and women's team, which are made up of friendly and welcoming players. Lacrosse is not only a perfect option for those wanting to join a team sport but it is also a great way to stay fit throughout the school year at our training sessions. The teams welcome all different skill levels and no previous experience is needed. So if you fancy on picking up a new sport or to continue playing, head on down to the Astro Pitch on Fridd Site And come join us. See you on the field!  | Croeso i Lacrosse Prifysgol Bangor!

Mae ein clwb yn cynnwys tîm dynion a merched, yn llawn o chwaraewyr cyfeillgar a chroesawgar.

Nid yn unig mae Lacrosse yn opsiwn perffaith i'r rheiny sy'n dymuno cymryd rhan mewn tîm chwaraeon ond mae hefyd yn ffordd wych o gadw'n ffit trwy gydol y flwyddyn goleg yn ein sesiynau ymarfer. Mae'r timau'n croesawu pob lefel sgil ac nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol.

Felly os ydych chi ffansi dechrau chwarae camp newydd neu barhau i chwarae, ewch i lawr i'r Cae Astro ar Safle'r Ffriddoedd ac ymuno â ni.

Welwn ni chi ar y cae!