Karate|Karate

  • About
  • Committee

We are a newly founded club at the university. Ran by a 2nd Dan black belt with 15 years’ experience in karate, teaching Wado Ryu however, we are open to all styles and grades. We pride ourselves on been innovative with our training style. With a success rate of over 50% for all pupils who have attended a championship level competition. Join us in our first full year as a club with lots of training, competition and grading opportunities.  | Rydym yn glwb newydd yn y brifysgol. Mae ein hathro yn felt du ail Dan gyda phymtheg mlynedd o brofiad karate ac mae'n dysgu arddull Wado Ryu, ond rydym yn agored i bob arddull a gradd. Rydym yn ymfalchïo ar fod yn arloesol yn ein harddull ymarfer. Mae gennym raddfa lwyddiant sydd dros 50% o ran aelodau sydd wedi cymryd rhan mewn cystadlaethau pencampwriaeth. Ymunwch â ni yn ein blwyddyn gyntaf lawn fel clwb gyda digonedd o gyfleoedd hyfforddi, cystadlu a graddio.