Hockey (Women)|Hoci merched

  • About
  • Committee

Bangor University Womens Hockey Club is a welcoming club offering training sessions, matches and social events for members. The club ranges from beginners wanting to give hockey a try in a fun, relaxed atmosphere, through to seasoned players looking to compete and train at a high level. The club prides itself on its family like atmosphere with players becoming good friends both on and off the pitch, whilst also offering an environment for students to both enjoy, play and compete in hockey. If BUHC sounds like the club for you, please do not hesitate to contact us. | Mae Clwb Hoci Merched Prifysgol Bangor yn glwb croesawgar sy'n cynnig sesiynau hyfforddi, gemau a digwyddiadau cymdeithasol i'w haelodau. Mae'r clwb yn amrywio o ddechreuwyr sydd eisiau rhoi cynnig ar hoci mewn awyrgylch hwyliog, hamddenol, at chwaraewyr profiadol iawn sydd eisiau cystadlu a hyfforddi ar lefel uchel. Mae'r clwb yn ymfalchïo yn ei awyrgylch deuluol gyda chwaraewyr yn dod yn ffrindiau da ar y cae ac oddi arno, ac yn cynnig cyfle i fyfyrwyr fwynhau, chwarae a chystadlu mewn hoci. Os yw'r Clwb Hoci'n swnio fel y clwb i chi, mae croeso i chi gysylltu â ni.