Hockey (Men)|Hoci dynion

  • About
  • Committee

We are a competitive yet open and welcoming club who aim to achieve the best we can across all of our teams. Our first team is currently in the North West Hockey Division 2 on Saturdays and in Northern Division 2A in BUCS, with our second team playing in North West Division 6 on Saturdays and Northern 5A in BUCS. We train twice week on Mondays and Fridays with all abilities welcome, whether you have played all of your life or are picking up a stick for the first time. Our current aim is to try and build on the past few years after our first team made the Welsh National Trophy Final as well as being promoted from BUCS Division 3A as well as the second team also being promoted from Northern Division 5A. If you're interested in joining we are always looking for new players, so come and be part of the team. | Rydym yn glwb cystadleuol ond yn agored a chroesawgar ac yn anelu i gyflawni'r gorau posib ar draws ein holl dimau. Mae ein tîm cyntaf yn chwarae yn Adran 2 Hoci'r Gogledd Orllewin ar hyn o bryd ar ddydd Sadwrn ac yn Adran 2A y Gogledd yn BUCS, gyda'n hail dîm yn chwarae yn Adran 6 y Gogledd Orllewin ar ddydd Sadwrn ac Adran 5A y Gogledd yn BUCS. Rydym yn ymarfer ddwywaith yr wythnos ar ddyddiau Llun a Gwener ac mae croeso i bob lefel gallu, p'un ai eich bod wedi chwarae trwy gydol eich bywd neu eich bod yn codi ffon hoci am y tro cyntaf. Ein nod presennol yw ceisio adeiladu ar lwyddiant yr ychydig flynyddoedd diwethaf ar ôl i'n tim cyntaf gyrraedd rownd derfynol Tlws Cenedlaethol Cymru yn ogystal ag ennill dyrchafiad o Adran 3A BUCS ac enillodd ein hail dîm ddyrchafiad o Adran 5A y Gogledd. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymaelodi rydym bob amser y chwilio am chwaraewyr newydd, felly dewch i fod yn rhan o'r tîm.