Handball|Pel-Law

  • About
  • Committee

Handball is a fast-paced, 7-a-side sport played on an indoor court. We understand that you may not have played before but that has never been a problem, with the majority of our members starting with no previous experience. The sport allows players to build confidence and improve their performance very quickly, with both men’s and women’s teams including everyone who comes to regular trainings. We also have a large social presence, making an effort to include everyone off the court too. Encouraging team bonding helps you make friends who will become the core of your University experience. | Mae pêl-law yn gamp gyflym, 7-bob-ochr a chwaraeir mewn cwrt dan do. Rydym yn deall na fyddwch o bosib wedi chwarae o'r blaen ond nid yw hynny erioed wedi bod yn broblem, gyda'r rhan fwyaf o'n haelodau'n dechrau heb unrhyw brofiad blaenorol. Mae'r gamp yn caniatáu i chwaraewyr fagu hyder a gwella eu perfformiad yn gyflym iawn, ac mae'r tinau dynion a merched yn cynnwys pawb sy'n dod i'r sesiynau hyfforddi rheolaidd. Rydym hefyd yn trefnu digonedd o weithgareddau cymdeithasol, ac yn ymdrechu i gynnwys pawb.  Rydym yn annog bondio fel tîm a fydd yn eich helpu i wneud ffrindiau a fydd yn ganolog i'ch profiad Prifysgol.