Gymnastics|Gymnastegg

  • About
  • Committee

Welcome to Bangor Uni’s Gymnastics page for 2018/19! We are fun & friendly club open to people of all abilities. Each week we hold: Novice sessions- for beginners or to anyone who wants to progress old or new gymnastics skills. Advanced sessions- for anyone who has had any previous experience in gymnastics and is interested in competing throughout the year. Open sessions- a personal goal orientated session welcome for those who want to practise and work on whatever they like. There will always be at least one coach present at each session and there’ll always be members or coaches to help and give advice. The novice and advanced sessions provide more structured coaching. |

Croeso i dudalen Gymnasteg Prifysgol Bangor 2018/19!

Rydym yn glwb hwyliog a chyfeillgar sy'n agored i bobl o bob lefel gallu. Bob wythnos byddwn yn cynnal:

Sesiynau newyddian - i ddechreuwr neu i unrhyw un sy'n dymuno datblygu sgiliau gymnasteg hen neu newydd.

Sesiynau uwch - i unrhyw un sydd â phrofiad blaenorol mewn gymnasteg ac sydd â diddordeb mewn cystadlu trwy gydol y flwyddyn.

Sesiynau agored - sesiynau wedi'u hanelu at gyflawni nod personol lle mae croeso i'r rheiny sy'n dymuno ymarfer a gweithio ar beth bynnag maent yn ei ddymuno.

Bydd bob amser o leiaf un hyfforddwr yn bresennol ym mhob sesiwn a bydd aelodau neu hyfforddwyr bob amser ar gael i helpu a rhoi cyngor. Mae'r sesiynau newyddian ac uwch yn cynnig hyfforddiant mwy strwythuredig.