Golf|Golff

  • About
  • Committee

Bangor University Golf team is a relatively new society to Bangor but has had a great start by winning the leagues for its first 2 years of BUCS. We play at the prestigious Conwy golf club and have a team of handicaps ranging from +1 to 6. We welcome golfers of any standard to our practice sessions and have clubs for beginners to use. The team is looking forward to another great year of golf and playing some top courses all over the country! | Mae tîm Golff Prifysgol Bangor yn glwb gymharol newydd ym Mangor ond mae wedi cael dechrau rhagorol gan ennill y gynghrair yn ei ddwy flynedd gyntaf o gystadlu yn BUCS. Rydym yn chwarae yng nghlwb golff uchel ei barch Conwy ac mae gennym dîm sy'n cynnwys chwaraewyr â handicap yn amrywio o +1 i 6. Rydym yn croesawu golffwyr o bob safon i'n sesiynau ymarfer ac mae gennym glybiau i'w benthyg i ddechreuwyr.  Mae’r tîm yn edrych ymlaen at flwyddyn wych o golf a chwarae ar rai o brif gyrsiau'r wlad.