Gaelic Football (Women)|Pel-droed gwyddelig merched

  • About
  • Committee

Ladies Gaelic Football is a fun, energetic club where we work on our own skills and learn new ones in Gaelic football. All are welcome to join the club or to come down and try out a great Irish sport! | Mae Pêl-droed Gwyddelig Merched yn glwb egnïol a hwyliog lle byddwn yn gweithio ar ein sgiliau pêl-droed Gwyddelig ac yn dysgu rhai newydd. Mae croeso i bawb ymuno â'r clwb neu ddod yno a rhoi cynnig ar gamp Wyddelig wych!

 

all