Gaelic Football (Men)|Pel-droed gwyddelig dynio

  • About
  • Committee

Gaelic football is the biggest sport in Ireland but we are a club who welcome people from all backgrounds and experience. Last year we were very successful in winning the division 2 British championships. This year we aim to retain the trophy and look to do better in the league. No experience is necessary as training from experienced players is given twice a week. We take the sport seriously as well as having plenty of craic on nights out! | Pêl-droed Gwyddelig yw'r gamp fwyaf poblogaidd yn Iwerddon ac rydym yn glwb sy'n croesawu pobl o bob cefndir a phrofiad. Y llynedd roddem yn llwyddiannus iawn gan ennill adran 2 y pencampwriaethau Prydeinig. Eleni rydym yn gobeithio cadw'r tlws ac yn anelu at wneud yn well yn y gynghrair. Nid oes angen profiad gan fod hyfforddiant yn cael ei gynnig gan chwaraewyr proffesiynol ddwywaith yr wythnos. Rydym o ddifrif am y gamp ond hefyd yn cael digon o 'craic' ar nosweithiau allan!