Football (Men)|Pel-droed dynion

  • About
  • Committee

Hello to the men's football club here Bangor University. If playing football has been a part of your life for as long as you can remember then this is the club for you.

We have a high standard of training facilities with the 3g being built in the last couple of years. This year we will be getting coached by staff from Bangor city so this will bring a new level excitement which we can all experience at the same time.

But it's not all football, we have many socials and fundraising events throughout the year, this gives an insight to a wide variety of university life. Hopefully we will see you all at serendipity. | Helo gan Glwb Pêl-droed Dynion Prifysgol Bangor.

Os yw chwarae pêl-droed wedi bod yn rhan o'ch bywyd ers cyn hired ag y gallwch gofio yna hwn yw'r clwb i chi. Mae gennym safon uchel o gyfleusterau ymarfer sy'n cynnwys y cae 3g a adeiladwyd cwpl o flynyddoedd yn ôl.

Eleni byddwn yn cael ein hyfforddi gan staff o Glwb Pêl-droed Dinas Bangor a fydd yn gyffrous iawn i ni i gyd.

Ond nid pêl-droed yn unig rydym yn ei gynnig - byddwn yn cynnal nosweithiau cymdeithasol a digwyddiadau codi arian trwy gydol y flwyddyn a fydd yn cyfoethogi eich bywyd prifysgol.

Fe welwn ni chi’n fuan gobeithio.