Fencing|Cleddyfa

  • About
  • Committee

Whether you have only ever seen fencing in the movies and thought it would be cool to try, or can dance with a blade, Bangor University Fencing Club welcomes you. We fence Foil, Epée and Sabre, at all levels and have a very diverse club. We organise competitions both internally and with universities all over the country, giving you experience of team and individual fencing. We train three times a week, and outside of training we have many fun socials and events throughout the year too. Find us on Facebook at Bangor University Fencing Club. | P'un ai nad ydych erioed wedi gweld cleddyfa heblaw am mewn ffilmiau ond yn meddwl y byddai'n ddifyr rhoi cynnig arno, neu eich bod yn gallu dawnsio gyda chleddyf, mae Clwb Cleddyfa Prifysgol Bangor yn estyn croeso i chi. Rydym yn cleddyfa gyda ffoil, epée a sabr, ar bob lefel sgil ac mae gennym glwb hynod o amrywiol. Rydym yn trefnu cystadlaethau'n fewnol a chyda phrifysgolion eraill dros y wlad i gyd, gan gynnig profiad o gleddyfa mewn tîm ac yn unigol. Rydym yn ymarfer tair gwaith yr wythnos, ac yn ogystal â'r hyfforddiant rydym yn cynnal nosweithiau cymdeithasol a digwyddiadau hwyliog drwy'r flwyddyn. Gallwch ddod o hyd i ni ar Facebook ar Bangor University Fencing Club.