Dance|Dawns

  • About
  • Committee

Welcome to BU Dance!

BU Dance offers a huge range of dance styles over 16 classes, and with both beginners and advanced classes on offer, there is something for everyone. It doesn’t matter whether you've danced all your life or just fancy doing something new, there’s a class for you! We hold two shows a year, as well as attending competitions through the year, including competing in varsity against Aberystwyth University in April. We also hold regular socials in order to bring us all together outside of classes. Hope you’re ready for a fun filled year with BU Dance! |

Croeso i Glwb Dawns PB!

Mae Dawns PB yn cynnig ystod o arddulliau dawns a thros 16 o ddosbarthiadau, a gyda dosbarthiadau ar gyfer dechreuwyr a dosbarthiadau uwch, mae yna rywbeth at ddant pawb. Does dim ots p'un ai eich bod wedi dawnsio trwy'ch oes neu jest ffansi gwneud rhywbeth newydd, mae yna ddosbarth ar eich cyfer chi! Byddwn yn cynnal dwy sioe'r flwyddyn, yn ogystal â mynd i gystadlaethau trwy’r flwyddyn, yn cynnwys cystadlu yn y Bencampwriaeth Ryng-golegol flynyddol yn erbyn Prifysgol Aberystwyth ym mis Ebrill. Rydym hefyd yn cynnal nosweithiau cymdeithasol rheolaidd i ddod â phawb ynghyd tu allan i'r dosbarthiadau. Gobeithio eich bod yn barod am flwyddyn llawn hwyl gyda Dawns PB!