Cycling Club|Clwb beicio

  • About
  • Committee

Welcome to Bangor University’s Cycling Club. If you’re as stoked about bikes as us, then this is the right club to a part of. We are very accepting of all disciplines and wheel sizes, yes even 29ers! So whatever you ride be it road bikes or Enduro bikes, or whether you’re semi-pro or just starting out then you will be more than welcome.

We ride most weekends and throughout the week and are happy to cater to all abilities, we even have some club bikes to lend out if you just want to have a go and don’t have a bike yet.

We have socials every Wednesday night so don’t be afraid to come along and say hi even if you’ve never ridden with us before.

Check out our Facebook Page for details of club rides and socials, there’s always someone going for a ride and everyone is welcome.

Also head over to our Instagram account to see what we get up to out and about in the Welsh mountains.

Don’t hesitate to message one of us if you have any questions

 

 

Croeso i Glwb Beicio Prifysgol Bangor. Os ydych mor frwd am feiciau â ni, hwn yw'r clwb i chi fod yn rhan ohono. Rydym yn croesawu pob disgyblaeth feicio a maint olwyn, hyd yn oed olwynion 29"!  Felly beth bynnag yw eich beic, boed yn feic ffordd neu'n feic Enduro, p'un ai eich bod yn lled broffesiynol neu'n dechrau arni, bydd croeso mawr i chi.

Byddwn yn seiclo ar y rhan fwyaf o benwythnosau a thrwy gydol yr wythnos ac rydym yn hapus i ddarparu ar gyfer pob lefel gallu. Mae gennym rai beiciau clwb i'w benthyca hefyd os ydych eisiau rhoi cynnig arni ond heb feic eich hun hyd yma.

Byddwn yn cynnal nosweithiau cymdeithasol pob nos Fercher felly peidiwch â bod ofn dod draw i ddweud helo hyd yn oed os nad ydych wedi bod allan yn beicio gyda ni o'r blaen.

Edrychwch ar ein tudalen Facebook am fanylion ein teithiau beic a nosweithiau cymdeithasol; bydd rhywun bob amser yn mynd allan i seiclo ac mae croeso i bawb.

Cymerwch olwg ar ein cyfrif Instagram hefyd i weld lluniau o'n hanturiaethau yn Eryri.

Anfonwch neges atom os oes gennych unrhyw gwestiynau.