Cricket (Women)|criced merched

  • About
  • Committee

The Bangor University Women's Cricket Team was established last year and is going from strength to strength. We train twice a week and compete in BUCS in the summer months. The team is completely free to join and there are no qualifications needed, however we are trained by a level 3 coach so we are in safe hands. | Sefydlwyd Tîm Criced Merched Prifysgol Bangor y llynedd ac mae'n mynd o nerth i nerth. Rydym yn hyfforddi ddwywaith yr wythnos ac yn cystadlu yn BUCS dros fisoedd yr haf. Mae aelodaeth y tîm yn rhad ac am ddim ac nid oes angen cymwysterau, ond rydym yn cael ein hyfforddi gan hyfforddwr lefel 3 felly rydym mewn dwylo diogel.