Cricket (Men)|Criced dynion

  • About
  • Committee

Anyone of any playing level or experience is welcome in this friendly, competitive club. With training twice a week you will be able to work on your game and improve with coaching from our ECB trained coach. Having socials every Wednesday gives you the opportunity to meet new people and make great friends with new teammates. Joining Men's Cricket also gives you the chance to play cricket in the BUCS Leagues at Colwyn Bay CC, where Glamorgan play some of their games throughout the year. We look forward to welcoming new members. | Mae croeso i unrhyw un ar unrhyw lefel chwarae neu gael profiad o'r clwb cyfeillgar, cystadleuol hwn.  Rydym yn ymarfer ddwywaith yr wythnos a chewch gyfle i weithio ar eich gêm a gwella dan arweiniad ein hyfforddwr sydd â chymhwyster ECB. Mae ein nosweithiau cymdeithasol bob nos Fercher yn rhoi'r cyfle i chi gwrdd â phobl newydd a gwneud ffrindiau gwych ymysg aelodau eraill y tîm. Mae ymuno â'r Clwb Criced Dynion hefyd yn rhoi'r cyfle i chi chwarae criced yng nghynghreiriau BUCS yng nghlwb criced Bae Colwyn, lle bydd Morgannwg yn cynnal rhai o'u gemau. Edrychwn ymlaen at groesawu aelodau newydd.