Cheerleading|Bonllefain

  • About
  • Committee

We're the Bangor Dragons, a student-run cheerleading squad competing in squad, stunt and Pom dance categories at national competitions. Each squad trains a couple of times a week, mostly in the gymnastics hall. In addition to competing, we support some of the universities sports teams by cheering at their games. Every Wednesday night the team meets up for a themed social night out, and also holds many fundraising events such as walks up Mount Snowdon, pub quizzes and bake sales. If you have any questions check out our Facebook page 'Bangor Dragons Cheerleading Squad 2016/17' and drop us a message. | Ni yw Dreigiau Bangor, sgwad o fonllefwyr sy'n cael ei redeg gan fyfyrwyr ac sy'n cystadlu mewn cystadlaethau cenedlaethol mewn categorïau sgwad, st?nt a dawns Pom. Mae pob sgwad yn ymarfer cwpl o weithiau'r wythnos, yn y neuadd gymnasteg yn bennaf. Yn ogystal â chystadlu, byddwn yn cefnogi rhai o dimau chwaraeon y brifysgol trwy fonllefain yn eu gemau. Bob nos Fercher bydd y tîm yn cyfarfod am noson allan gyda thema, ac mae hefyd yn cynnal nifer o ddigwyddiadau codi arian fel teithiau cerdded i fyny'r Wyddfa, cwisiau tafarn a sêls cacennau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ewch i'n tudalen Facebook 'Bangor Dragons Cheerleading Squad 2016/17' a gadewch neges i ni.