Canoe Polo|polo canw

  • About
  • Committee

A tight knit club that enjoys training and socialising together. We play in local leagues and compete at a range of university tournaments. Our weekly socials allow us to get to know each other off the water as well as on it. We welcome new members with or without experience. | Mae'n glwb clos iawn sy'n mwynhau ymarfer a chymdeithasu. Rydym yn cystadlu mewn cynghreiriau lleol ac mewn amryw o bencampwriaethau prifysgol. Mae ein nosweithiau cymdeithasol wythnosol yn gyfle i ni ddod i nabod ein gilydd i ffwrdd o'r dwr yn ogystal ag arno. Rydym yn croesawu aelodau newydd gyda phrofiad neu hebddo.