Canoe | Canw

  • About
  • Committee

BUCC is one of the biggest clubs at Bangor Uni and the best by far to explore the Welsh Mountains. As a club we welcome experienced and new paddlers and are more then welcome to accommodate each persons ability. We are out most weekends paddling on the best white water Wales has to offer. While on the water you will have experienced, qualified and friendly coaches to help guide you down and make sure you get the most out of the trip. If you have never been in a boat and intrigued to see how it feels we also run pool sessions every Monday to enable people to refine on the basics and mess about. |

Clwb Canw Prifysgol Bangor yw un o'r clybiau mwyaf ym Mhrifysgol Bangor a'r gorau o bell ffordd i ddod i nabod ysblander Eryri. Fel clwb rydym yn croesawu padlwyr newydd a phrofiadol ac yn fwy na pharod i ddarparu ar gyfer pobl o bob lefel gallu.

Byddwn yn mynd allan ar y rhan fwyaf o benwythnosau ar y dwr gwyn gorau sydd gan Gymru i'w chynnig. Tra fyddwch ar y dwr byddwch yn cael eich hyfforddi gan hyfforddwyr profiadol, cymwys a chyfeillgar a fydd yn eich tywys a'ch arwain ac yn gwneud yn siwr eich bod yn cael y mwyaf o'r profiad.

Os nad ydych erioed wedi bod mewn cwch ond eich bod yn awyddus i weld sut mae'n teimlo, rydym hefyd yn cynnal sesiynau pwll nofio ar nos Lun i alluogi pobl i ddysgu a mireinio eu sgiliau a chwarae o gwmpas.