Boxing|Bocsio

  • About
  • Committee

Boxing is for every one of all abilities, both guys and girls are welcome to join, as well as new and experienced boxers. Our sessions are mainly focused on fitness with a variety of circuit training exercises. Sparring is optional for those who want to do it, even if you don’t have any experience. We pride ourselves on being a friendly club, with many of our members starting as beginners, so don’t be shy. Come along to a couple of sessions and find out for yourself! |

Mae bocsio gamp i bawb o bob gallu, mae croeso i ddynion a merched ymaelodi, yn ogystal â phaffwyr newydd a phrofiadol. Mae ein sesiynau'n canolbwyntio'n bennaf ar ffitrwydd gydag amrywiaeth o ymarferion hyfforddiant cylchdro. Mater o ddewis yw cymryd rhan yn yr ymarferion bocsio, ond gallwch wneud hynny hyd yn oed os nad oes gennych brofiad.

Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn glwb cyfeillgar, gyda llawer o'n haelodau'n dechrau heb unrhyw brofiad, felly peidiwch â bod yn swil. Dewch draw i gwpl o sesiynau a gweld drosoch eich hun!