Basketball (Women)|Pel-fasged merche

  • About
  • Committee

Welcome to the Women's basketball team! Through hard work, the dedication of players and coaches, and most importantly teamwork, we are able to call ourselves one of the best teams in the university to play for. Whether you've got experience or are playing for the first time, our excellent coaching gives everyone a chance to improve in all aspects including fitness. In the coming year we aim to create a good sense of teamwork both on and off the court through socials and team building activities, adding to the whole basketball experience.
Training times:
Monday: 20.30-22.00pm Canolfan Brailsford Hall 2
Tuesday : 19.00-20.30pm Canolfan Brailsford Hall 1
Wednesday: 07.00-09.00am Canolfan Brailsford Hall 2.

 
|Croeso i'r Tîm Merched Pêl-fasged! Er ei fod yn waith anodd, mae ymrwymiad y chwaraewyr a'r hyfforddwyr, ac yn bwysicaf oll y gwaith tîm, yn golygu ein bod yn gallu dweud mai ni yw un o'r timau gorau yn y brifysgol i chwarae drostynt. P'un ai bod gennych brofiad neu eich bod yn chwarae am y tro cyntaf, mae lefel ragorol ein hyfforddiant yn rhoi'r cyfle i bawb wella ym mhob agwedd gan gynnwys ffitrwydd. Ein bwriad dros y flwyddyn i ddod yw creu ymdeimlad da o waith tîm ar y cwrt ac oddi arno trwy gyfrwng nosweithiau cymdeithasol a gweithgareddau adeiladu tîm, ac ychwanegu at yr holl brofiad o bêl-fasged.