Basketball (Wheelchair)|Pel-fasged Cadair Olwyn

  • About
  • Committee

Hello and Welcome to Wheelchair Basketball, the best version of basketball there is! A fast paced, all-inclusive Paralympic sport that is extremely fun and addictive; once we get you in a chair and going you won’t want to stop! We also have opportunities for refereeing and coaching qualifications if the technical side is more your cup of tea. So if this sounds like your thing or are even slightly interested, come along to a training session and give Wheelchair Basketball a spin! |

Helo a chroeso i Bêl-fasged Cadair Olwyn, y fersiwn orau un o bêl-fasged! Mae'n gamp gyflym, gynhwysol a Pharalympaidd sydd yn hwyl fawr ac â blas mwy; unwaith y byddwch mewn cadair ac yn symud fyddwch chi ddim eisiau stopio! Mae gennym hefyd gyfleoedd i baratoi ar gyfer cymwysterau dyfarnu a hyfforddi os ydy'r ochr dechnegol mwy at eich dant chi. Felly os ydy hyn yn swnio fel rhywbeth a allai fod o ddiddordeb i chi, dewch draw i sesiwn hyfforddi a rhowch gynnig ar Bêl-fasged Cadair Olwyn.