Basketball (Men)|Pel-fasged dynion

  • About
  • Committee

"Brotherhood", "Family", "My Guy's" are a few words that embody the environment that is cultivated in Men’s Basketball. The idea that we are more than a Team is at the heart of our success. If you want to challenge yourself, achieve more and make lifelong friends come to Men’s Basketball. Your achievements and goals set in Basketball training sessions will transcend all aspects of your life thanks to the training sessions and matches which are structured, disciplined and fun. Whether you’re new to Basketball or well-seasoned, come to Men’s Basketball you won’t regret it. | "Brawdgarwch", "Teulu", "Yr Hogiau": dyna ychydig o'r geiriau sydd wedi cael eu defnyddio i ddisgrifio awyrgylch y Clwb Pêl-fasged. Mae'r syniad ein bod yn fwy na thîm wrth galon ein llwyddiant. Os ydych eisiau rhoi her i'ch hun, cyflawni mwy a gwneud ffrindiau am oes dewch i'n sesiynau Pêl-fasged Dynion. Bydd eich cyraeddiadau a nodau yn y sesiynau hyfforddi Pêl-fasged yn codi uwch ben pob agwedd ar eich bywyd am fod y sesiynau a'r gemau yn strwythuredig, yn ddisgybledig ac yn ddifyr. P'un ai eich bod yn newydd i Bêl-fasged neu wedi hen arfer, dewch draw am sesiwn a wnewch chi ddim difaru.